Skip to main content

Potřebuji zařídit

Czech Point Luštěnice

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
  • Rejstřík trestů
Czech Point

Tyto ověřené dokumenty si lze zařídit na Czech Pointu v Luštěnicích. Vydávají na Obecním úřadě v Luštěnicích, Boleslavská 171. Kancelář, kde se výpisy vydávají, je označena logem Czech Point.

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstříkIČ subjektu
Živnostenský rejstříkIČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostíNázev katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí

Rejstřík trestů

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Veškeré další informace získáte na oficiálních stránkách www.czechpoint.cz.

Magistrát v Mladé Boleslavi

  • Občanské průkazy
  • Pasy
  • Řidičské průkazy

Vyřízení nového občanského průkazu je třeba řešit na matrice.

Pro obec Mladá Boleslav je nejbližší matrika na obecním úřadě, což je Magistrát města Mladá Boleslav – Správní odbor – oddělení matriky a evidence obyvatel.

Vyřízení pasu zajistíte na stejné adrese: Správní odbor a obecní živnostenský úřad, oddělení matriky a evidence obyvatel, přízemí budovy, kancelář č. 1.

Řidičský průkaz si můžete vyřídit na adrese jiné, a to na oddělení dopravně-správních agend.

Odebírat novinky

Zůstaňme v kontaktu. Nejnovější aktuality, akce a další informace z Voděrad. Žádný spam.

Copyright © 2024, Voděrady

Created by Ladislav Šulc