Formuláře

Formuláře

Na této stránce najdete nejrůznější formuláře zejména z agendy spadající do kompetence obecního úřadu v Luštěnicích, níže pak formou odkazů i další formuláře týkající se i jiných úřadů. Většina formulářů ke stažení ve formátu MS Word umožňující jejich vyplnění přímo v počítači.

Žádost (obecná).doc (46 kB)
Formulář obecné žádosti 
Žádost o poskytnutí dotace.doc (61 kB)
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce dle § 10a, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 
Žádost o povolení kácení.doc (30 kB)
Žádost o povolení kácení stromů - keřů rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Žádosti týkající se zákona o svobodném přístupu k informacím:

Žádost o informaci dle zákona č.106.doc (46 kB)
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění 
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.doc (45 kB)
Formulář pro odvolaní proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.  

Bytová agenda:

Žádost o přidělení ČP.doc (45 kB)
Žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního 
Vnitřní směrnice č.1.doc (77 kB)
Vnitřní směrnice č. 1 - uzavírání nájemních smluv na byty v majetku obce Luštěnice 
Žádost o byt.doc (50 kB)
Příloha č. 1 vnitřní směrnice č. 1 - žádost o byt 
Žádost o podnájem.doc (46 kB)
Příloha č. 2 vnitřní směrnice č. 1 - žádost o podnájem 
Žádost o výměnu bytu.doc (46 kB)
Příloha č. 3 vnitřní směrnice č. 1 - žádost o výměnu bytu 
Žádost o přechod nájmu.doc (47 kB)
Příloha č. 4 vnitřní směrnice č. 1 - žádost o přechod nájmu 
Sdělení o zařazení žadatele.doc (41 kB)
Příloha č. 5 vnitřní směrnice č. 1 - sdělení o zařazení žadatele (vzor) 

Formuláře stavebního odboru:

S účinností od 29.3.2013 jsou prováděcími předpisy ke stavebnímu zákonu pro některá podání povinně určeny formuláře, a to včetně stanovení rozsahu předkládané dokumentace. Podání učiněná jiným způsobem než na těchto formulářích nebudou splňovat stanovené požadavky. Vzory, formuláře a žádosti z oblasti územního plánování a stavebního úřadu Mladá Boleslav najdete ke stažení na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ZDE.

Odebírat novinky

Zůstaňme v kontaktu. Nejnovější aktuality, akce a další informace z Voděrad. Žádný spam.

Copyright © 2021, Voděrady

Created by Ladislav Šulc